Ticao,Qiao,Qin,Novikova,Polina Yu.,Wang,Qia,Yue,Jipei,Guan,Yanlong,Ming,Shengping Zhang

There are 1 included publications by Ticao,Qiao,Qin,Novikova,Polina Yu.,Wang,Qia,Yue,Jipei,Guan,Yanlong,Ming,Shengping Zhang :

TitleDateViewsBrief Description
Genome of Crucihimalaya himalaica, a close relative of Arabidopsis, shows ecological adaptation to high altitude 2019 Crucihimalaya himalaica is a close relative of Arabidopsis with typical Qinghai--Tibet Plateau (QTP) distribution. Here, by combining short- and long-read sequencing technologies, we provide a de novo genome sequence of C. himalaica. Our results sugg...